Salaris accountant RA

Ik hoor vaak van onze kandidaten (accountant RA) dat een collega, vriendin of buurman een veel hoger salaris krijgt. ‘Mijn vrienden verdienen € 500,- bruto meer per maand. En een andere, bijvoorbeeld, ex-collega € 900,- meer.

Het zijn verhalen die we bijna elke dag horen in onze werving & selectiepraktijk, maar vaak met een korreltje strooizout (moeten) nemen.

Natuurlijk zijn er accountantskantoren die bovenmatig goed betalen. Maar waarom is dat, moet je je wel afvragen. Is er bijvoorbeeld veel verloop, geen goede planning geweest, of wellicht een enorme toename van nieuwe klanten? Dan kan de situatie ontstaan om als kantoor eens extra in de buidel te tasten om (tijdelijk) meer medewerkers binnen te halen.

Bekijk Een aantal van onze accountant RA vacatures

Accountant RA Manager Hengelo

Onze opdrachtgever is opzoek naar een Accountant RA Manager Hengelo…

Accountant RA Manager – Alkmaar

Onze opdrachtgever is opzoek naar een Accountant RA Manager -…

Accountant RA MKB – Utrecht

Onze opdrachtgever zoekt een Accountant RA MKB – Utrecht Onze…

 

De hoogte van het salaris van een Accountant RA

De reactie hierop is al een blog waard en zal ik mettertijd eens proberen uit een te zetten. Maar dat heeft voor dit onderwerp: de hoogte van het salaris van een Accountant RA geen toegevoegde waarde.

Mijn eerste reactie in gesprekken met kandidaten, die menen dat ze tekort worden gedaan, is altijd: nooit appels met peren vergelijken! En je laten overhalen om een stap te maken over het groene gras naar het accountantskantoor van de buurman, lijkt niet de juiste insteek voor een overstap…..

Werken als Accountant RA bij Big Four kantoren is vaak pittig: Zij vragen veel en geven weinig…

 

Als ik kijk naar de soms onredelijke hoeveelheid uren die (moeten) worden gemaakt bij met name Big Four kantoren dan vraag ik mij af hoe lang dat nog goed gaat. Een model wat misschien eens als proef zou kunnen worden ingezet is het model wat Advocatenkantoor Linklaters in 2017 heeft ingevoerd.

Je kunt kiezen uit twee soorten arbeidsovereenkomsten: 40 uur voor x salaris en meer uren voor y salaris. Interessant artikel!

Bij sommige partners leeft nog steeds het idee dat, omdat zij een lange en zware weg hebben afgelegd, de assistenten dat traject ook maar af moeten leggen. Maar dan vergissen zij zich in deze generatie.

De huidige generatie (uitzonderingen uiteraard daargelaten), wil liever 4 dan 5 dagen werken! 80% van onze bemiddelingen in 2019, zijn voor posities geweest die ingevuld zijn voor minder dan 40 uur!


 

Hieronder geef ik je informatie op basis van jarenlang contacten met onze kandidaten (Accountant RA) en onze opdrachtgevers (accountants- en belastingadvieskantoren).

Belangrijke punten voor een Accountant RA:

 • De bedragen zijn bruto en op basis van 40 uur per week
 • Het zijn salarissen van registeraccountants die voor 80% in de MKB- en nationale controlepraktijk werkzaam zijn. De salarissen liggen binnen de internationale assurance praktijk beduidend hoger. Dit kan zelfs wel 750,- tot 1.500,- bruto per maand zijn.
 • Als de ervaring in jaren toeneemt – vooral boven de 8 tot 10 jaar – nemen de verschillen onderling behoorlijk toe. Dit komt vaak door extra verantwoordelijkheden en werkzaamheden als: aansturen van je eigen controleteams, beheer klantenportefeuille, acquisitie van nieuwe klanten, intern lesgeven en netwerken etc.

Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van een Accountant RA

Verder kan gesteld worden dat er veel punten van invloed zijn op de hoogte van het salaris en de ontwikkeling daarvan:

De meeste kantoren van de Big Four en Next Nine kennen zonder uitzondering een goede correcte pensioenregeling of een bruto-bijdrage bovenop het salaris (zodat je het zelf kunt regelen).

Bij 50% van de kantoren wordt 100% vergoed en heb je de mogelijkheid om ook nog eens een eigen bijdrage te storten. Bij de andere helft van de accountantskantoren wordt 2/3 vergoed door de werkgever.

Een vergelijking van onkostenvergoedingen is lastig. Grosso modo liggen die bedragen niet veel uit elkaar (hoewel we uitzonderingen kennen van bijvoorbeeld een kantoor in Eindhoven wat 160,00 euro netto uitkeert!). Gemiddeld geldt er vaak een onkostenvergoeding van € 75,- tot € 110,- netto per maand.

Auto van de zaak!

Een lokmiddel voor jong talent wat weer volop wordt ingezet. We kennen allemaal de verhalen van voor de crisis dat jonge assistenten in de showroom hun auto mochten uitkiezen.

Zo erg is het niet meer, maar voor de jonge garde, let wel in de controle-praktijk, wordt er nog steeds behoorlijk in de buidel getast. Ook hier zien we bepaalde ontwikkelingen:

1. De werkgever stelt per functieniveau (Big Four al vanaf assistent-accountant niveau) een mobiliteitsvergoeding beschikbaar, waarmee je zelf de keuze krijgt, welke auto je gaat leasen. Je kunt er dan ook voor kiezen om dat bruto uit te laten keren.

2. De lease- of mobiliteitsregeling neemt evenredig toe met het functieniveau. Logisch. Daarbij zien wij wel een toename van het meeneembeding. Als je vertrekt moet je het leasecontract ook meenemen. Waar vroeger nog wel eens met de hand over het hart werd gestreken en men een auto overdeed aan een collega, ben je nu de klos en zadel je je nieuwe werkgever met je (dure?) leasecontract op. Ik zeg niet dat het vaak tot problemen leidt, maar het is iets om in de gaten te houden!

Hoeveel vakantie- en verlofdagen heeft een Accountant RA?

Qua vakantie- en verlofdagen, zit de top 30 van de accountantskantoren gemiddeld op 27 dagen. Ook hier wat zaken die ons opvallen:

 • 50% van de accountantskantoren biedt de mogelijkheid om dagen ‘bij te kopen’…
 • Bij enkele kantoren krijgen medewerkers die langere tijd in dienst zijn, extra dagen verlof – de zgn. ouwe lullen dagen
 • Over ouderschapsverlof hebben we te weinig informatie verzameld om hier iets zinnigs over te zeggen
 • Bijzonder verlofregelingen voor sterfgevallen, huwelijk of niet permanente zorgtaken zijn bijna overal gelijk

Bonus structuur voor een Accountant RA

Het uitkeren van bonussen aan het einde van het jaar neemt gelukkig ook toe. Steeds meer accountantskantoren hebben een volwassen bonus structuur ingevoerd. En terecht.

Geheel op eigen titel voorspel ik dat binnen 10 -15 jaar het traditionele piramide model van vennoten die tussen de 250.000 en 450.000 euro mee naar huis nemen, achterhaald is.

Wat valt ons op, een toename van….

 • Sign-in bonussen (een vergoeding als je je handtekening zet onder je arbeidsovereenkomst)
 • 13e maand -> kantoor breed
 • 14e en 15e maand en soms een 16e als bepaalde (persoonlijke) doelstellingen zijn behaald
 • Tussentijdse prestatiebonussen (voor bijvoorbeeld het hele team)

Wat is nou van invloed op de ontwikkeling van je salaris als Accountant RA?

 1. Het moment overstappen is belangrijk: overstappen in een krappe of ruime arbeidsmarkt is uiteraard van invloed, maar ook in of buiten het “busy season” is beslist van invloed
 2. Waar ben je je carrière gestart; bij een Big Four, Next Nine of een Top 30 accountantskantoor?
 3. Welke provincie? Beloningsstructuren zijn absoluut regio afhankelijk
 4. Heel duidelijk is het verschil tussen registeraccountants die werkzaam zijn in de nationale praktijk of de internationale praktijk.

Bruto salaris assistent accountant RA

Ben je gestart met de accountancystudie na je VWO, na een HBO opleiding of in combinatie met een Master opleiding? Dat maakt namelijk zeker verschil!

Starters vanuit de VWO (schoolbank) maken we niet heel veel meer mee, maar reken op een aanvangssalaris van om en nabij +/- 1.600,00 euro bruto, plus auto(gebruik) en niet onbelangrijk 100% studiekostenvergoeding!

Salaris HBO Accountancy opgeleide assistent-accountant

Ben je een HBO Accountancy opgeleide assistent-accountant, dan ligt je aanvang salaris ergens tussen de € 1.800 en € 2.400 per maand. Met een auto(gebruik) en wederom niet onbelangrijk 100% studiekostenvergoeding! Let wel, je bent nog steeds een starter zonder ervaring.

Het gemiddelde aanvang salaris van Master studenten (als zij bijvoorbeeld nog tijdens hun studie bijv. 16 uur gaan werken) is minimaal € 2.200,00 oplopende tot 2.600,00 euro bruto, als je wat extra’s meebrengt.

Schema: gemiddelde bruto salarissen Assistent Accountant RA (VWO-Duaal)

(*) De bovenvermelde salarissen zijn gemiddelden (!) en verzameld op basis van gesprekken met veel accountants RA die via ons werving & selectiebureau Adviesgroep ’88 en dus met onze consultants een gesprek hebben gevoerd, met als doel het vinden van een nieuwe job.

Via relatief veel wegen kun je registeraccountant worden. Maar welke weg je ook kiest het is een lange weg! Veel beginnende registeraccountants hebben al gemiddeld 6 tot 8 jaar werkervaring opgedaan voor dat ze zich kunnen laten inschrijven. Daarom lopen de (start)salarissen ook zo uiteen.

Schema: gemiddelde bruto salarissen Accountant RA (Master)

Laten we er van uit gaan dat je een paar jaar werkt en je bent afgestudeerd als registeraccountant. Ook hier kunnen we weer een bandbreedte voor aangeven:

Wat doet een RA Accountant eigenlijk?

Een RA Accountant of registeraccountant kan werkzaam zijn in verschillende beroepen. Als een RA Accountant bij een accountantskantoor werkzaam is, werkt hij (of zij uiteraard) vaak in de controle- of assurance praktijk. In die praktijk houdt de registeraccountant zich vaak bezig met het controleren (de audit) van grotere bedrijven. Deze vaak wettelijke controles zijn noodzakelijk om bijvoorbeld aan banken en beleggers te kunnen waarborgen dat de cijfers kloppen. Als een RA buiten het openbare beroep werkzaam is, is hij vaak werkzaam als internal auditor, CFO of controller. Denk daarbij aan functies bij: multinationals, Politie, Nederlandse Spoorwegen of de overheid. Ook in deze functies is sprake van veel cijfermatige controle taken.

Wat is het verschil tussen een RA Accountant en een AA accountant?

Kort door de bocht is een RA Accountant academisch opgeleid en een AA Accountant op HBO niveau. Maar er zijn veel verschillen. Naast het verschil in opleiding tussen de RA Accountant en de AA Accountant is het verschil het meest zichtbaar in de werkzaamheden. De RA accountants houden zich veelal bezig met controlewerkzaamheden  – ook wel audits genoemd. Hierbij ligt de focus voornamelijk op het vaststellen van de juiste vastlegging van de financiële cijfers en feiten. Als AA-accountant houd je je vooral bezig met alle gegevens en cijfers rond de administratie en het maken van het eindproduct: een jaarrekening. Beide accountants adviseren hun klanten ook vaak. RA Accountants adviseren hun klanten op het gebied van grote investeringen, internationale overnames, ERP-systemen etc. Daar waar een AA accountant zich meer met de day-to-day business bezig houdt: auto van de zaak, pand kopen of huren, wel of geen b.v. structuur etc.

Wat is het salaris van een RA Accountant?

Het salaris van RA Accountants is van een groot aantal factoren afhankelijk. In welke praktijk ben je werkzaam (mkb – nationaal – internationaal) en werk je bij een groot, middelgroot of klein kantoor. Zijn er zoveel smaken? Ja en nog meer zelfs. Maar laten we ons focussen op een gemiddelde dan kunnen we grofweg de volgende indeling maken:

startend RA Accountants 0-5 jaar ervaring gemiddeld: € 3.500,00
medior RA Accountants 5-10 jaar ervaring gemiddeld: € 6.500,00
senior RA Accountants 10-meer jaar ervaring gemiddeld: € 8.500,00

Een veel uitgebreidere en nauwkeurige uiteenzetting van de verschillen die worden betaald en hoe dat komt is hieronder te lezen.

Welke opleiding moet je aan voldoen om een RA Accountant te worden?

Er zijn een aantal routes om uiteindelijk tot de RA titel te komen. De kortste weg is: VWO, universiteit (Bachelor+Master+Post-master), praktijkstage & mondeling: allemaal met goed gevolg? Dan schrijven ze je in als registeraccountant. De ‘kortste’ weg is dan ook wel een jaar of 8 a 10. Al met al gaan heel veel studenten al werken na de bachelor graad vaak bij een Big Four kantoor of Next Nine. Een veel uitgebreidere uiteenzetting van de opleidingseisen en universiteiten die deze opleiding aanbieden en wat de toelatingseisen zijn is hier te lezen.

 

Wat is het salaris van een RA

Wat is het gemiddelde salaris van een Accountant RA?

Het gemiddelde salaris van een Accountant RA is € 3.800,00 tot € 5.500,00. Vanuit de praktijk weten we dat er ook echt wel een paar accountantskantoren zijn die hoger zitten, oplopend tot € 6.000,00 tot 8 jaar ervaring en € 7.000,00 – € 9.000,00 voor senior-managers of vestigingsleiders.

Wat is het gemiddelde salaris van een registeraccountant RA met ervaring?

Het salaris van een registeraccountant RA met vijf tot negen jaar ervaring ligt tussen de € 4.500,00 en € 6.250,00 bruto per maand, exclusief 13e maand en de gebruikelijke emolumenten (netto onkosten vergoeding, laptop, mobiele telefoon en een lease-auto of mobiliteitsvergoeding). Voor echt internationaal werkende registeraccountants liggen de bedragen gemiddeld 10% tot soms 20% hoger!

Alle genoemde salarisbedragen zijn overigens exclusief 8% vakantiegeld (dat wordt berekend over het bruto jaarsalaris).

Specialistische functies van een accountant RA

Specialistische functies zoals deze voorkomen binnen de fiscaliteit kennen we voor controlerende accountants minder. Als werving & selectiebureau kijken we dan naar type klanten, waarin we zeker specialismen kennen: Agro, woningbouw coöperaties, zorg/medisch/onderwijs, non-profit, MKB, nationaal (blue chips) en internationaal.

Ook voor deze verschillende type klanten zoeken kantoren steeds vaker specialisten. Controlerend registeraccountants die specifiek expertise hebben opgebouwd in een bepaald segment. Over de (mogelijk afwijkende) beloningen kunnen wij door onvoldoende data niet veel zinnigs zeggen.

Arbeidsvoorwaarden

Kennen wij van alle kantoren de arbeidsvoorwaarden? Ja van heel veel wel. Of het zijn opdrachtgevers van ons bureau (dan weten wij het zodat we onze kandidaten goed kunnen informeren). Of we vernemen het van kandidaten hoe hun huidige beloningspakket er uit ziet.

Verder raadplegen wij elk beloningsonderzoek wat er maar voorbij komt: NBA, Full-Finance en van diverse grootbanken: ABN-AMRO, ING en RABO!

Doordat wij al sinds 1988 actief zijn in de werving en selectie van accountants en fiscalisten kunnen we onze kandidaten en ook opdrachtgevers een passend advies geven omtrent de salarisschalen en beloningsstructuren.

Wil jij ook meer weten over de arbeidsvoorwaarden en salaris voor de functie van Accountant RA, stuur dan de onderstaande gegevens op naar Peter A. Tijssen. Stuur dan wel de onderstaande informatie mee:

 • Leeftijd
 • Opleiding(en)
 • Carrièrestappen
 • Aantal jaren ervaring (daarbij graag in welke praktijk: MKB, nationaal of internationaal)

Interessante websites met informatie over bruto salarissen registeraccountant RA

 • In 2018 verscheen het laatste onderzoek van de NBA: download
 • Het rapport van de ABN-AMRO bank: klik hier
 • Indeed (op basis van meta data)

Artikel geschreven door Peter A. Tijssen, senior recruiter Accountancy

Doorpraten over dit onderwerp? Stuur Peter een mail of een app voor het maken van een afspraak: 06 53911545

Nog meer interessante blogs lezen? Bekijk dan ook de onderstaande blogs:

Benieuwd wat Adviesgroep '88 voor je kan betekenen?