Blockchain voor accountants: een introductie

Blockchain voor accountants: een introductie. Er wordt op dit moment veel gezegd en geschreven over blockchain. Het wordt wel de grootste uitvinding sinds die van het internet genoemd. Als we alle publicaties in de media moeten geloven zal blockchain veel werkzaamheden van banken, juristen en accountants overbodig maken. Maar wat is blockchain nu eigenlijk? En weten we nu al wat het gaat betekenen voor de rol van accountants? Een introductie.

Wat is blockchain?

Blockchain is eigenlijk een soort grootboek: een database waarin transacties veilig en zonder tussenkomst van derde partijen (zoals banken, notarissen of het Kadaster) kunnen worden opgeslagen. Het kan om allerlei soorten transacties gaan. De bekendste toepassing van blockchain is de cryptomunt Bitcoin. Blockchain kan echter ook om andersoortige transacties gaan. Om gegevensuitwisselingen bijvoorbeeld, zoals contracten, eigendomsbewijzen of patiëntgegevens.

BLOCKCHAIN

 

Binnen een blockchain worden alle transacties versleuteld opgeslagen als blokjes in een groot netwerk van computers. Elk nieuw blokje bevat informatie over het vorige blokje. Een blockchain is heel veilig: wijzigingen kunnen alleen in het laatste blokje plaatsvinden. Als iemand iets in een eerder blokje probeert te wijzigen breekt de ketting. Alle wijzigingen in de ketting worden automatisch gekopieerd naar de computers van alle gebruikers. Daardoor ontstaat een lange, onveranderbare en onkraakbare informatieketting.

 

 


Andere interessante accountancy artikelen geschreven door Peter A. Tijssen:


 

 

 

 

Waar krijgen accountants te maken met blockchain?

Het aantal blockchaintoepassingen neemt op dit moment rap toe. Steeds meer partijen verkennen de mogelijkheden binnen hun bedrijfstak. Vroeg of laat zul je er als accountant dus ook mee te maken krijgen. Op dit moment is de verwachting dat blockchain invloed zal hebben op je rol als:

  • adviseur;
  • procesbeheerser en -ondersteuner;
  • auditor.

Adviseur

De grootste kansen liggen op dit moment in het adviesdomein, en wel op het raakvlak tussen ICT en processen. Als je als een echte trendwatcher alle ontwikkelingen bijhoudt, kun je je klanten goed voorlichten over de (mogelijke) impact van blockchain op hun business- en verdienmodel. Daar zullen ze je dankbaar voor zijn!

Procesbeheerser- en ondersteuner

Het ligt niet voor de hand dat je cliënten zelf een blockchaintoepassing zullen bouwen. Behalve als je start-ups adviseert natuurlijk. Nee, de kans is groter dat jouw cliënten vroeg of laat een rol krijgen als deelnemer binnen een blockchain. En dat kan gevolgen hebben voor hun leverings- en betalingsprocessen. Als accountant kun je daarbij als procesbeheerser- en ondersteuner een belangrijke adviserende rol spelen.

Auditor

Eén van de belangrijkste kenmerken van een blockchain is dat transacties altijd beschikbaar en daarmee controleerbaar blijven. Omdat daarmee Trusted Third Parties komen te vervallen is het belangrijk dat het systeem betrouwbaar is en blijft. Daar kun je als accountant vanuit je rol als auditor op inspringen. Zo kun je als auditor de werking van het systeem beoordelen. Zie het als een accountantsverklaring binnen de blockchain, die onmiddellijk wordt ingetrokken als het netwerk de transactie verwerpt en de keten verbreekt. 

Ik denk dat je als accountant vroeg of laat te maken krijgt met blockchain. Je kunt je er tegen verzetten of het nu alvast omarmen. Aan jou de keus.

Artikel geschreven door Peter A. Tijssen, senior recruiter accountancy.

Wil Wil je doorpraten over dit onderwerp? Stuur Peter A. Tijssen, senior-recruiter accountancy een app voor het maken van een afspraak: 0653 – 911545

 

Benieuwd wat Adviesgroep '88 voor je kan betekenen?