Ontslag nemen; hoe pak je dat aan?

Ontslag nemen of opzeggen, hoe doe je dat?

Opzeggen kun je het beste doen door middel van een gedagtekende ontslagbrief gericht aan je werkgever. Vermeld in de brief per wanneer je opzegt. Eventueel kun je  ook de reden vermelden waarom je ontslag neemt. Bewaar een kopie van deze brief bij jouw persoonlijke papieren. Schriftelijk opzeggen is niet altijd verplicht. Het is echter verstandig toch schriftelijk op te zeggen, zodat misverstanden worden voorkomen. Kijk voor alle zekerheid je arbeidsovereenkomst na. Hierin staat van de wijze waarop correct kan worden opgezegd.

Opzegtermijn

Houd bij het nemen van ontslag rekening met de voor jou geldende opzegtermijn. Dit is de termijn tussen de dag dat je opzegt en de dag dat je daadwerkelijk niet meer op je werk hoeft te verschijnen. De opzegtermijn voor jou als werknemer is normaal 1 maand. Je kunt met de werkgever schriftelijk een kortere of langere opzegtermijn hebben afgesproken. Deze termijn kan in lengte variëren tot maximaal 6 maanden. De opzegtermijn voor de werkgever moet in dat geval tenminste twee keer zo lang zijn als die van de werknemer.

Tijdstip van opzeggen

Het tijdstip van opzeggen wordt over het algemeen bepaald in de arbeidsovereenkomst. Gebruikelijk is dat ontslag wordt genomen aan het eind van een kalendermaand of betaalperiode. Maar eerder opzeggen is zeker niet verboden. Het kan soms wel eens slim zijn om het aan het begin van de maand te doen. Je krijgt hierdoor eigenlijk een maand extra om ‘netjes’ te vertrekken, projecten of klanten over te dragen etc. Tevens heeft je werkgever iets langer de tijd om een vervanger te zoeken.

Getuigschrift

In verband met komende sollicitaties en voor je documentatie is het verstandig om aan je werkgever een getuigschrift te vragen, waarin deze moet vermelden welke periode je bij hem in dienst bent geweest en welke werkzaamheden je hebt verricht. De werkgever is verplicht een dergelijk getuigschrift te verstrekken. Indien je dit wenst kun je de werkgever ook vragen in het getuigschrift te vermelden hoe je de werkzaamheden hebt verricht tot het moment van ontslag nemen.

Ontslag nemen op staande voet

Als werknemer kunt je ook op staande voet ontslag nemen. Hiervoor is wel een dringende reden vereist (b.v. als de werkgever surseance van betaling heeft aangevraagd). Bij ontslag op staande voet eindigt de overeenkomst onmiddellijk, zonder dat de bovengenoemde termijnen in acht worden genomen. Ook de bepalingen in je contract worden niet in beschouwing genomen. Raadpleeg vooraf altijd een advocaat of jurist met bovengemiddelde kennis van het arbeidsrecht.

Ontslag nemen hoe