Aansprakelijkheid van de accountant

Bedrijfsopvolging

In een zaak die vorig jaar bij de rechtbank Gelderland speelde, draaide het om de bedrijfsopvolging van een bouwbedrijf. Dit bedrijf (een bv) werd sinds 1979 gerund door twee vaders. In 2012 wilden de vaders het bouwbedrijf overdragen aan hun zonen. Een fiscaal jurist van de huisaccountant, die al zo’n 40 jaar bij het bedrijf was betrokken, adviseerde over de overname. Deze fiscalist nam in zijn schriftelijk advies een algemene melding op dat, om voor vrijstelling van schenkbelasting in aanmerking te komen, de bedrijfsopvolger op grond van de BOR de onderneming minimaal vijf jaar moet voortzetten. Maar de fiscalist wees er niet expliciet op dat aan die voorwaarde niet is voldaan als het bedrijf binnen die vijf jaar failliet gaat.

Je raadt het al…

In het voorjaar van 2013 ging het bouwbedrijf failliet. En ontvingen beide zonen een aanslag schenkbelasting van de Belastingdienst, van ruim vier ton. Zij wisten dit bedrag, met de hulp van een fiscalist van een ander kantoor, terug te brengen tot nihil. Daarvoor moesten ze met terugwerkende kracht de schenkingsakten laten vernietigen. Ze stelden de huisaccountant aansprakelijk voor de daarvoor gemaakte kosten.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank oordeelde dat het accountantskantoor inderdaad aansprakelijk was: het kantoor had niet gehandeld zoals van een redelijk handelend en bekwaam adviseur mocht worden verwacht. De fiscalist had – gelet op de liquiditeit en het toekomstperspectief van het bedrijf in 2012 – de mannen uitdrukkelijk moeten wijzen op de gevolgen van een faillissement bij toepassing van de BOR. De algemene mededeling over de termijn van vijf jaar was daarvoor niet voldoende: de aannemers waren tenslotte juridische leken. Zo zie je: een onvolledig advies zit in een klein hoekje.

Duur advies

Het onvolledige advies kwam het accountantskantoor duur te staan. Het kantoor moest van de rechter 60% van de schade van de zonen vergoeden. De zonen moesten 40% zelf dragen, omdat het faillissement en de daaruit voortvloeiende aanslag schenkbelasting ook deels hun eigen schuld was, en bij anders handelen wellicht nog had kunnen worden voorkomen.

Kun je hulp gebruiken bij het beantwoorden van deze vragen en het bepalen van je koers?

Wil je doorpraten over dit onderwerp? Stuur Peter A. Tijssen, senior-recruiter accountancy een app voor het maken van een afspraak: 0653 – 911545

Benieuwd wat Adviesgroep '88 voor je kan betekenen?