Het Curriculum Vitae – hoe maak ik deze goed op?

Is in de eerste plaats jezelf en jouw specifieke vaardigheden bij een mogelijke werkgever aan te prijzen. Werkgevers willen een CV zien waaruit naar voren komt wat de kandidaat kan, hoe effectief hij of zij is en waarom juist die kandidaat uitgenodigd moet worden voor een gesprek. Traditioneel bevat een CV een overzicht van je opleiding, werkervaring en interesses. Het licht toe waarom je wel of niet geschikt bent voor die bepaalde baan.


In de tweede plaats is het CV een leidraad bij het inschatten van je succes in de toekomst aan de hand van wat je in het verleden hebt gedaan. Een CV is een korte schets, geen autobiografie. Als je wordt uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek krijg je de kans bijzonderheden nader toe te lichten.

Ongeacht de structuur die je voor je curriculum vitae gebruikt, gelden in het algemeen de volgende regels:

 • Houd het eenvoudig en stop het niet vol met onbelangrijke zaken;
 • Zorg dat het goed leesbaar en foutloos is;
 • Werk niet met kopieën;
 • Wees eerlijk;
 • Gebruik bij voorkeur actieve werkwoorden zoals voltooide, bereikte, leerde, diende, was verantwoordelijk voor, regelde, zorgde ervoor dat, enz.;
 • Vermeld waar je bereikbaar bent. Mobiele nummer, email etc.

De meest gebruikelijke volgorde van een CV is als volgt:

 • Persoonlijke gegevens compleet op je curriculum vitae (ja, ook je geboortedatum)
 • Klein persoonlijk profiel
 • Opleiding
 • Werkervaring
 • Activiteiten en kwalificaties
 • Referenties

 

Het Curriculum Vitae

Hieronder een specificatie van de verschillende onderdelen:

1. Persoonlijke gegevens

Vermeld je naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, burgerlijke staat (samenwonen is een formele status), geboortedatum en geboorteplaats, zeker als deze in de omgeving is van de functie waar je naar solliciteert. Neem een recente (digitale) pasfoto van jezelf op in het CV (rechtsboven) waarmee je alvast een eerste indruk van jouw voorkomen geeft en daarmee herkenningswaarde bij een sollicitatiegesprek. (Foto is natuurlijk zakelijk ‘getint’).

2. Klein persoonlijk profiel (resumé)

Hier heb je de kans jezelf te ‘verkopen’. Houd het helder, beknopt en dynamisch. Schrijf op wat je te bieden hebt in plaats van wat je zou willen bieden. Vermeld je goede eigenschappen zoals bijvoorbeeld: analytisch, team worker, informeel, gemotiveerd, besluitvaardig, voortvarend, pragmatisch etc. Naar Nederlandse begrippen wat “opschepperig” en niet objectief dus pas dit met mate toe. Handig is om dit indirect te formuleren zoals: in zakelijke en privé-omgeving kwalificeert men mij als …etc.

 

3. Opleiding

Beperk jezelf tot details over je opleiding tot het ´hoogst bereikte niveau´. Als dit een doctoraal examen is dan doet het er niet toe welke cijfers je had voor de propedeuse.

4. Werkervaring

Begin met je meest recente baan. Vermeld ook vol- en deeltijdbanen, onderzoeken, stages en vrijwilligerswerk. Noem steeds begin- en einddata en werkgever, functienaam en korte concrete inhoudelijke beschrijving van de werkzaamheden, middels taken, verantwoordelijkheden en resultaten.

Gebruik aandachtstreepjes om deze op te sommen. Na een aandachtstreepje komt een punt/komma (;), het laatste aandachtstreepje eindigt met een punt (.). Gebruik niet meer dan zes aandachtstreepjes in één rubriek. Laat geen gaten in de tijd vallen. Als je een periode niet hebt gewerkt leg dan uit waarom en noteer wat je in die periode wel hebt gedaan.

5. Activiteiten en kwalificaties

Geef een opsomming van je kwalificaties op beroeps-, wetenschappelijk of sociaal terrein. Vermeld ook van welke organisaties je lid bent (zeker als je een verantwoordelijke functie bekleedde of bekleedt) en geef aan met welke computertaal of software je vertrouwd bent. Als je op een specifiek terrein, zoals muziek of sport, meer dan één voorbeeld wilt geven, gebruik dan tussenkopjes. Dat leest makkelijker.

Ook cursussen zijn vaak van waarde. Vermeld wel of je de diploma wel of niet gehaald hebt. Noem zonodig kort inhoud en duur van de serieuze cursussen. Vergeet vermelding van certificaten voor basisvaardigheden als typen, introductie PC-gebruik etc. niet.

Beheersing mondeling en schriftelijk van moderne talen kunnen, indien dit bij functie of bedrijf van belang is, ook worden vermeld.

6. Referenties

Verstrek deze op een aparte lijst en houd ze apart van je curriculum vitae. Als je zegt dat referenten ‘op verzoek beschikbaar zijn’, zorg er dan ook voor dat dit zo is!

Bij complexere functies of indien je langdurige ervaring heeft, kun je een 2e uitgebreider CV met meer informatie opstellen ter overhandiging na het eerste (goede) sollicitatiegesprek. (Eigenlijk is dan je eerste curriculum vitae meer een resumé).