De risico’s van liegen op je CV

De risico’s van liegen op je CV: Een juridisch perspectief

Intro: wij krijgen met grote regelmaat (gelukkig) uitstekende cv’s onder ogen. De één nog mooier
opgemaakt dan de ander. Soms (over)compleet en soms zijn er ook wel wat hiaten. Waar we dan
uiteraard even op inzoomen.

Zo maar een praktijk geval wat het begin vormde om deze blog te schrijven. Ik interviewde een
kandidaat die ik jaren en jaren geleden ook al een keer had gesproken. Ik kon mij herinneren dat er
toen op zijn CV de naam van een kantoor stond waar hij kort werkzaam was geweest. In het CV wat ik
onlangs weer van hem ontving was die periode van 3 maanden, bij dat betreffende kantoor, van zijn
CV verdwenen. Ik vroeg hem er naar. Zijn reactie was de volgende: “ja dat was een verkeerde stap en
zo’n slecht kantoor, die periode heb ik maar weggelaten. Kreeg er teveel vragen over en moest dat
dan steeds uitleggen”…..

Wow, dat kan zo maar niet. Als men daarachter komt bij je huidige werkgever kan dat tot ontslag
leiden, gaf ik hem aan. Daarom heb ik e.a. uitgediept en beschrijf het in deze blog voor je.


Werkzoekenden streven naar manieren om zich te onderscheiden van de massa, wat soms leidt tot
onethische keuzes zoals het vervalsen van hun curriculum vitae (CV) of vermelden van niet behaalde
diploma’s. Echter, wat velen niet beseffen, is dat het liegen op je CV niet alleen kan leiden tot
onmiddellijk ontslag, maar ook strafrechtelijke consequenties met zich mee kan brengen. In deze blog
duiken we dieper in op de risico’s van het vervalsen van je CV en de juridische gevolgen die eraan zijn
verbonden.

1. Ontslag op staande voet: Een onvermijdelijke uitkomst

Een van de meest directe gevolgen van het liegen op je CV is de mogelijkheid van ontslag op staande
voet. Werkgevers hechten grote waarde aan eerlijkheid en integriteit, en het ontdekken van
misleidende informatie kan leiden tot ernstige gevolgen. Werknemers die betrapt worden op het
vervalsen van hun CV riskeren niet alleen hun huidige baan, maar ook hun reputatie in de branche.

Wel of niet promotie op het werk?

 

2. Juridische implicaties: Boetes tot 87.000 euro


Naast de professionele repercussies kunnen de gevolgen van liegen op je CV ook juridisch van aard
zijn. Volgens de Nederlandse wetgeving wordt het verstrekken van valse informatie beschouwd als
een strafbaar feit. Artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht maakt duidelijk dat het opzettelijk
verstrekken van misleidende gegevens, waaronder het vervalsen van een CV, strafbaar is.
Een veroordeling op basis van dit artikel kan leiden tot aanzienlijke boetes. De maximale boete die
opgelegd kan worden voor het verstrekken van valse informatie bedraagt maar liefst 87.000 euro (!).
Dit financiële risico alleen al zou voldoende moeten zijn om werkzoekenden te ontmoedigen om te
liegen op hun CV.

3. Integriteit en Vertrouwen: Bouwstenen van een succesvolle loopbaan


De arbeidsmarkt draait niet alleen om vaardigheden en ervaring, maar ook om integriteit en
vertrouwen. In onze branche is dat het vertrekpunt zelfs! Werkgevers hechten waarde aan eerlijke en
betrouwbare werknemers, omdat deze eigenschappen de kern vormen van een succesvolle
samenwerking. Het liegen op je CV ondermijnt niet alleen deze fundamentele waarden, maar kan ook
leiden tot ernstige gevolgen voor de werkomgeving en de bedrijfscultuur.


4. Tips voor Werkzoekenden: eerlijkheid duurt het langst


In plaats van te grijpen naar onethische praktijken om zichzelf te verbeteren op de arbeidsmarkt,
zouden werkzoekenden moeten investeren in eerlijke zelfpresentatie en professionele ontwikkeling.
Het benadrukken van bestaande vaardigheden, het volgen van relevante cursussen en het opbouwen
van een netwerk zijn legitieme manieren om je aantrekkelijkheid voor werkgevers te vergroten. Zie
ook: Zie ook: https://adviesgroep88.nl/zo-belandt-jouw-cv-niet-in-de-prullenbak/

Conclusie: Kies voor transparantie

In een wereld waar concurrentie hevig is en de druk om te presteren hoog ligt, kan de verleiding om
je CV te vervalsen groot zijn. Echter, de risico’s die hiermee gepaard gaan, zowel professioneel als
juridisch, maken het een onverstandige keuze. Werkzoekenden zouden moeten streven naar een
eerlijke en transparante presentatie van zichzelf, wetende dat integriteit de bouwsteen is voor een
duurzame en succesvolle loopbaan. Het is niet alleen de ethisch verantwoorde keuze, maar het
voorkomt ook de potentieel verwoestende gevolgen van liegen op je CV.

Dus NOOIT periodes op je CV weglaten, al is het een maand geweest dat je ergens werkzaam bent
geweest. Fouten maken we allemaal, een verkeerde keuze van werkgever kan gebeuren. Leg het uit,
je bent op het verkeerde been gezet bij de aanname en je hebt je biezen gepakt. Bereid je goed voor
dat er ‘vervelende’ vragen over kunnen komen.

Wil je doorpraten over dit onderwerp? Stuur Peter A. Tijssen, senior-recruiter accountancy een app voor het maken van een afspraak: 0653 – 911545

Nog meer interessante blogs lezen? Bekijk dan ook de onderstaande blogs:

Benieuwd wat Adviesgroep '88 voor je kan betekenen?