Controlepraktijk dreigt leeg te stromen door hoge werkdruk

Groot risico!

Controlepraktijk dreigt leeg te stromen door hoge werkdruk. Een hoge werkdruk, stressklachten en burn-outs. Vooral de jongere hoogopgeleide doelgroep vormt hiervoor een groot risico. De combinatie van hard werken, een vol privéleven en de lat voor jezelf hoog leggen, draagt hier niet aan bij. En dit zien we ook gebeuren onder de jongere accounts. Het is nu zelfs al zover dat er een grote kans bestaat dat ze het beroep de rug toekeren. Wat zien we gebeuren in de markt? En welke aspecten zorgen hiervoor? En daarin belangrijker: hoe houd je deze groep jongere accounts wel in het vak?

Hoge werkdruk

Uit onderzoek blijkt dat de jongere accounts de werkdruk als zeer hoog ervaren. In het drukke seizoen werken ze gemiddeld 60 uur. En trainees hebben het nog zwaarder, met een extra belasting van 7 uur per week gedurende het hele jaar. Vooral de capaciteit wordt als het grootste probleem ervaren. Tijdens de crisis is er een cyclisch personeelsbeleid gevoerd, waardoor de bezetting op seniorniveau nu laag is. Verder dragen de onrealistische planning, klanten met verwachtingen die niet reëel zijn, toezicht en de toegenomen eisen en regels bij aan de werkdruk.

Millennials en de accountancy sector

De jongere generatie (millennials) begint anders naar de wereld te kijken. Ze willen een (maatschappelijke) bijdrage leveren en de work-life balance is nog belangrijker. En deze verwachtingen zijn tegenstrijdig met een sector die hard en veel werken beloont, waarin je alleen de top kunt bereiken door volledige commitment en het privéleven op de tweede plaats zet. De onderlinge competitie is nu nog hoog door de traditionele instelling van de sector, maar we zien hier al een verschuiving in. De jongere accountants die deze instelling niet delen, verlaten het beroep (of de organisatie).

CONTROLEPRAKTIJK DREIGT LEEG TE STROMEN DOOR HOGE WERKDRUK

De kwaliteit van het werk

Daarbij vindt deze generatie het belangrijk om hoge kwaliteit te leveren en zich te blijven ontwikkelen. Maar hoe kunnen ze kwaliteit leveren binnen planningen en begrotingen die niet realistisch zijn? Een (vaak ook nog onrealistische) werkbegroting van 60 uur voor een werkweek van 40 uur, het komt allemaal voor. Wil je de begroting en planning kunnen halen, dan neemt de professioneel kritische instelling af en wordt er onvoldoende controledocumentatie vastgelegd.

Gebrek aan coaching!

Ook is er weinig ruimte voor coaching tijdens het werk, wat het leren en ontwikkelen in de weg staat. En juist de jongere accountant voelt een grote verantwoordelijkheid, naar zowel de klant als de werkgever als zichzelf, die hij (of zij) bijna nooit kan waarmaken.

De toekomst van de jongere accountants

Hoge werkdruk is geen onbekend thema, maar wel eentje die onderbelicht is in de sector. Wil de sector de jongere generatie aan zich blijven binden en de kwaliteit van het werk kunnen borgen, dan moeten er stappen worden gezet. Symptoombestrijding is niet voldoende, er zijn structurele maatregelen nodig. De professional wil scherpte, kritisch zijn, kwaliteit leveren in het controleproces en vooral een nieuwe instelling van de sector. Een instelling die ruimte biedt voor eigen inbreng, verantwoordelijkheid, ontwikkeling en flexibiliteit in de balans tussen werk en privé.

Wil je doorpraten over dit onderwerp? Stuur Peter A. Tijssen, senior-recruiter accountancy een app voor het maken van een afspraak: 0653 – 911545

Benieuwd wat Adviesgroep '88 voor je kan betekenen?