Stiekem een gesprek opnemen, mag dat?

In dit mobiele tijdperk is het tegenwoordig heel makkelijk om met een mobiele telefoon stiekem gesprekken op te nemen. Moeilijke gesprekken met klanten of collega’s bijvoorbeeld. Of een functioneringsgesprek. Maar mag dat eigenlijk wel? Ja hoor het opnemen van gesprek is juridisch haalbaar.


Andere interessante artikelen geschreven door Peter A. Tijssen:


Niet strafbaar….

Het antwoord op die vraag is: ja, dat mag. Volgens de wet mag je elk gesprek stiekem opnemen, zolang je er maar zelf aan deelneemt. Je hoeft de opname niet aan te kondigen en je hoeft ook niet om toestemming te vragen. Ook niet als werkgever. Vraag je wel om toestemming, dan mag je gesprekspartner de opname niet verbieden. Het is wel strafbaar om gesprekken op te nemen waar je zelf niet aan deelneemt, behalve als een van de deelnemers jou opdracht heeft gegeven om het gesprek op te nemen. Dit is geregeld in artikel 139b van het Wetboek van Strafrecht. Neem je een gesprek op waar je zelf niet aan deelneemt, en heb je daarvoor ook geen opdracht gekregen van een van de deelnemers? Dan riskeer je een gevangenisstraf van maximaal drie maanden of een geldboete. Oeps!

Ga je als werkgever een gesprek met een van je werknemers voeren en wil je voorkomen dat de inhoud hiervan wordt opgenomen, vraag dan de werknemer of hij/zij het gesprek opneemt of dat van plan is om te doen. Als je werkgever voorafgaand aan een gesprek vraagt of je een opname van het gesprek gaat maken mag je hierover niet gaan liegen. Maar als die vraag dus niet wordt gesteld mag je het gesprek gewoon opnemen en kan het ook als bewijs worden aangevoerd in een eventuele procedure tegen de werkgever. Nog veel belangrijker: zeg nooit rare dingen en doe zeker geen toezeggingen die je werknemer ooit tegen je kan gebruiken. 

 

Stiekem een gesprek opnemen, mag dat?

Maar ook bruikbaar?

Goed, het stiekem opnemen van een gesprek waaraan je zelf deelneemt, is dus niet strafbaar. Maar is zo’n opname ook bruikbaar, bijvoorbeeld in een civiele rechtszaak? Over een contract? Of een arbeidsconflict?

Het antwoord op die vraag hangt af van de omstandigheden van het geval. Soms kan het namelijk onrechtmatig zijn om stiekem opnames te maken. Bijvoorbeeld als er in het gesprek gevoelige privézaken worden gesproken. De opname is dan in strijd met het recht op privacy van je gesprekspartner.
Maar ook al is de opname onrechtmatig gemaakt, dan wil dat nog niet zeggen dat je hem niet als bewijs in een civiele rechtszaak mag gebruiken.

In het civiele recht bepaalt de rechter namelijk wat er als bewijs wordt gebruikt, en dat mag ook een onrechtmatig opgenomen gesprek zijn. In zo’n geval maakt de rechter namelijk een afweging tussen het recht op privacy en het belang dat de waarheid aan het licht komt. Uit de rechtspraak blijkt dat onrechtmatig opgenomen gesprekken maar zelden buiten beschouwing worden gelaten. Dat gebeurt eigenlijk alleen als er een ernstige inbreuk op de privacy is gemaakt.

We kijken iets dieper, juridisch:

Opsommend: op grond van artikel 139a Wetboek van Strafrecht kan dus het opnemen van gesprekken waar je zelf geen deelnemer aan bent een gevangenisstraf van maximaal 6 maanden opleveren. Maar ben je wel deelnemer aan het gesprek dan geldt een dergelijk (strafrechtelijk) verbod dus niet.

Civiel rechtelijk is het niet verboden gesprekken met je werkgever op te nemen. Opgenomen gesprekken mogen dan, in beginsel alleen voor eigen gebruik dienen. Het verspreiden van de opname via social media oid. kan wel onrechtmatig zijn.

Zijstapje -> Op basis van privacywetgeving hoeft werknemer overigens ook geen toestemming van werkgever te hebben voor het opnemen van gesprekken. Rechters vinden waarheidsvinding in het algemeen van groot belang en zullen geluidsopnames, ook al zijn ze heimelijk gemaakt, vaak wel als bewijs toelaten. Dat is dus een groot voordeel voor de werknemer.

Vorig jaar werd door de kantonrechter te Alkmaar geoordeeld dat het heimelijk opnemen van een gesprek niet als ernstig verwijtbaar aan de zijde van werknemer bestempelt en hierover is nog wel wat te lezen. Klik hier!

Kortom
Stiekem een gesprek opnemen: het is niet alleen technisch eenvoudig, maar juridisch gezien ook mogelijk. Tijd om op je woorden te letten dus. Of er je voordeel mee te doen.

Artikel geschreven door Peter A. Tijssen, senior recruiter Accountancy.

Bel ons voor het inplannen van een afspraak of stel je vragen per e-mail. We komen er altijd zo snel mogelijk op terug.

Benieuwd wat Adviesgroep '88 voor je kan betekenen?