Empathie is niet alleen cruciaal het is ook nog eens gratis!!

Empathie is altijd een cruciale vaardigheid geweest voor leiders, maar het krijgt een nieuw niveau van betekenis en zeker prioriteit. Empathie is namelijk geen softe aanpak, maar kan juist belangrijke bedrijfsresultaten opleveren. En het is nog gratis ook!

Het tonen van empathie is positief voor alle mensen. Maar nieuw onderzoek toont het belang ervan aan voor alles, van innovatie tot behoud van mensen. Goed leiderschap vereist een fijne mix van allerlei vaardigheden om de voorwaarden te scheppen voor betrokkenheid, geluk en prestaties. En empathie staat bovenaan de lijst van wat leiders goed moeten doen. Zo blijkt uit recent onderzoek!

Een kleine greep uit de interessante artikelen geschreven door Recruiter Accountancy Peter A. Tijssen

15 sollicitatiestips voor accountants
hoe voer je goede salarisonderhandelingen?
ga goed voorbereid het gesprek in…..

De effecten van stress De reden dat empathie zo noodzakelijk is, is dat mensen meerdere soorten stress ervaren. Verschillende soort stress en verschillende stress-levels. Uit heel veel data-analyse (waaronder van de tech top 5 – Google, Apple, Amazon, Facebook en Microsoft, die natuurlijk alles monitoren) blijkt dat dit wordt beïnvloed door de Covid-19 pandemie en de manieren waarop dat juist ons leven en ons werk op zijn kop heeft gezet.

Geestelijke gezondheid Uit een wereldwijd onderzoek van Qualtrix blijkt dat 42% van de mensen een achteruitgang in mentale gezondheid heeft ervaren, de afgelopen 1½ jaar. Meer nauwkeurig ervaart 67% van de mensen een toename van stress, terwijl 57% meer angst heeft en 54% emotioneel uitgeput is. 53% van de mensen is verdrietig, 50% is prikkelbaar, 28% heeft moeite om zich te concentreren, 20% doet er langer over om taken af te maken, 15% heeft moeite met nadenken en 12% heeft moeite om zijn verantwoordelijkheden te combineren.

Persoonlijke levens. Uit een studie in OHS (Occupational Health Science) blijkt dat onze slaap in het gedrang komt als we ons gestrest voelen op het werk. Uit onderzoek aan de Universiteit van Illinois bleek dat werknemers die op het werk onbeschofte e-mails ontvangen, negativiteit ervaren en dat dit doorwerkt in hun privéleven, met name in relatie tot hun partner. Bovendien bleek uit een onderzoek aan de Carleton University dat wanneer mensen op het werk te maken krijgen met onbeschoftheid, onbeleefdheid of ruw taalgebruik, zij zich minder capabel voelen in hun ouderschap.

Prestaties, omzet en klantervaring. Uit een onderzoek dat is gepubliceerd in het Academy of Management Journal blijkt dat wanneer mensen op het werk te maken krijgen met onbeleefdheid, hun prestaties daaronder lijden en ze minder geneigd zijn anderen te helpen. Er ontstaat terughoudendheid in het bijstaan van collega’s en naasten. Nu de onbeleefdheid op het werk toeneemt (wat allerlei verschillende oorzaken heeft) blijkt dat de gevolgen groot zijn, waaronder verminderde prestaties en samenwerking, verslechterende klantervaringen en een hoger verloop.

Empathie draagt bij aan positieve resultaten Maar als we moeilijke tijden doormaken, worstelen met burn-out of het moeilijk vinden om geluk te vinden op het werk, kan empathie een krachtig tegengif zijn en bijdragen aan positieve ervaringen voor zowel individuen als teams. Uit een nieuw onderzoek van de UvA onder 1889 werknemers van een bank blijkt dat empathie een aantal belangrijke constructieve effecten heeft.

Innovatie. Wanneer mensen aangaven dat hun leiders empathisch waren, gaven ze vaker aan dat ze in staat waren innovatief te zijn – 61% van de werknemers, vergeleken met slechts 13% van de werknemers met minder empathische leiders.

Betrokkenheid 76% van de mensen die empathie van hun leiders ondervonden, meldden dat ze geëngageerd waren, vergeleken met slechts 32% die minder empathie ondervonden.

 

Behoud 57% van de vrouwen en 62% van de mannen zeiden dat het onwaarschijnlijk was dat zij hun bedrijf zouden verlaten wanneer zij het gevoel hadden dat hun (levens)omstandigheden door hun bedrijf werden gerespecteerd en gewaardeerd. Wanneer ze echter niet het gevoel hadden dat hun levensomstandigheden op prijs werden gesteld of werden gerespecteerd, zei slechts 14% van de vrouwen en 30% van de mannen dat het onwaarschijnlijk was dat ze zouden overwegen hun bedrijf te verlaten.

Onderlinge verbondenheid 50% van de mensen met empathische leiders gaven aan dat hun werkplek een fijne plek is door de onderlinge verbondenheid was, vergeleken met slechts 17% van de mensen met minder empathisch leiderschap.

Werk-privé Wanneer mensen het gevoel hebben dat hun leiders empathischer zijn, zegt 86% dat ze in staat zijn om de eisen van hun werk en leven te combineren – met succes hun persoonlijke, familiale en werkverplichtingen te combineren. Dit in vergelijking met 60% van degenen die minder empathie ervaren.

Samenwerken is ook een factor Volgens een studie gepubliceerd in EBiology, wanneer empathie werd geïntroduceerd in de besluitvorming, verhoogde het de samenwerking en zorgde het er zelfs voor dat mensen meer empathisch werden. Empathie bevorderde meer empathie. Dat is gunstig, want empathie is gratis en de voorbeelden dat het goed is voor de werkvloer zijn legio. Verder toont het wetenschappelijk onderzoek dat wanneer leiders als empathischer werden ervaren, mensen een betere geestelijke gezondheid rapporteerden.

CONCLUSIE: Tijd dus voor meer empathie Empathie lijkt aangeboren te zijn. In een onderzoek van de Universiteit van Skåne in Zweden toonden kinderen van nog maar twee jaar oud aan dat ze inzien dat anderen er andere perspectieven op nahouden dan zijzelf. Het onderzoek toonde ook aan dat wanneer mensen zagen dat hun vrienden bedreigingen ervoeren, zij activiteit ervoeren in hetzelfde deel van hun hersenen dat werd beïnvloed wanneer zij persoonlijk werden bedreigd. Mensen voelden voor hun vrienden en teamgenoten evenveel als voor zichzelf. Dit alles maakt empathie tot een belangrijk onderdeel van onze menselijke conditie – op het werk en in ons persoonlijk leven.

Leiden met empathie Leiders kunnen op twee manieren empathie tonen. Ten eerste kunnen ze de gedachten van iemand anders overwegen door middel van cognitieve empathie (“Als ik in zijn/haar positie was, wat zou ik dan nu denken?”). Leiders kunnen zich ook concentreren op iemands gevoelens met behulp van emotionele empathie (“In zijn/haar positie zou ik me ___ voelen”). Maar leiders zullen het meest succesvol zijn, niet alleen wanneer ze persoonlijk rekening houden met anderen, maar ook wanneer ze hun zorgen uiten en rechtstreeks informeren naar uitdagingen, en vervolgens luisteren naar de reacties van werknemers.

Leiders hoeven geen experts in geestelijke gezondheid te zijn om te laten zien dat ze om hen geven en aandacht schenken. Het is voldoende om te checken, vragen te stellen en aanwijzingen van de medewerker op te nemen over hoeveel ze willen delen. Leiders kunnen ook worden voorgelicht over de ondersteuning van het bedrijf voor geestelijke gezondheid, zodat ze informatie kunnen verstrekken over middelen voor aanvullende hulp. Bij echt diepliggende issues, die naar boven komen als er vertrouwelijke onderwerpen zijn gedeeld. Goed leiderschap vraagt ​​ook om actie. Werknemers zullen leiders vertrouwen en een groter gevoel van betrokkenheid en betrokkenheid voelen wanneer er afstemming is tussen wat de leider (je baas) zegt en doet. Al dat begrip van de situatie van iemand anders zou moeten veranderen in mededogen en actie. Empathie in actie is het begrijpen van de worstelingen van een werknemer en het aanbieden van hulp. Het is iemands standpunt waarderen en een gezond debat aangaan dat leidt tot een oplossing, betere werksfeer, constructief samenwerken, goed teamverband etc. Het houdt rekening met de perspectieven van een teamlid en doet aanbevelingen die helpen om meer succes te behalen.

Zoals een populair gezegde luidt van Maya Angelou: ik heb geleerd dat mensen zullen vergeten wat je zei, mensen zullen vergeten wat je deed, maar mensen zullen nooit vergeten hoe je zich hen liet voelen.

Samengevat Empathie draagt bij tot positieve relaties en organisatieculturen en het zorgt ook voor resultaten. Empathie mag dan geen gloednieuwe vaardigheid zijn, het heeft wel een nieuw belang gekregen en het recente onderzoek maakt vooral duidelijk hoe empathie dé leiderschapscompetentie is om te ontwikkelen en te demonstreren, nu en in de toekomst van werk.

Artikel geschreven door Peter A. Tijssen, senior recruiter Accountancy

Wil je doorpraten over dit onderwerp? Stuur Peter een app voor het maken van een afspraak: 06 53 – 911545.

Benieuwd wat Adviesgroep '88 voor je kan betekenen?