Bedrijfsopvolging & het familiebedrijf: luiken steeds meer open

Volgens cijfers van het CBS telt Nederland ruim 275.000 familiebedrijven (eenmanszaken uitgezonderd). Samen zijn ze goed voor 49% van de werkgelegenheid en 53% van het BNP. Ze vormen dus een niet te onderschatten belang voor de economie. Maar daar waar familiebedrijven vroeger onneembare bastions waren, worden nu steeds vaker de luiken opengezet en topmensen van buiten aangetrokken.

Hoe komt dat?

Hiervoor zijn twee belangrijke oorzaken aan te wijzen:

  1. Voor kinderen is het niet (meer) vanzelfsprekend dat ze het bedrijf van hun ouders overnemen. De bereidheid van de huidige generatie om na het afronden van de studie het bedrijf over te nemen is heel klein. Veel kinderen hebben niet de overtuiging dat de overname van het familiebedrijf voor hen de beste optie is en willen (eerst) andere ervaringen opdoen. Ze willen uit het keurslijf wegblijven en op zoek naar mogelijkheden die aansluiten bij hun eigen interesses, opleiding, voorkeur en levensinstelling. Overigens blijkt uit onderzoek ook dat een deel van de kinderen die na hun studie het liefst gaan ‘buiten spelen’ na een aantal jaar alsnog graag het familiebedrijf in willen.
  2. Er is, zeker bij de grotere familiebedrijven (met meer dan vijftig personeelsleden), binnen de familie niet altijd voldoende expertise in huis op het gebied van finance, digitalisering en innovatie. De kans dat alle kennis in de familie zit is buitengewoon klein.

Kennis van buiten

De arbeidsmarkt specialiseert steeds verder. Zeker voor bepaalde functies is dus niet altijd een passende expert in de familie te vinden. Zeker als familiebedrijven groter worden. Steeds meer familiebedrijven hebben daarom tegenwoordig een externe CFO in dienst. Ook de posities van CHRO en, ja ook die van CEO, worden steeds vaker door externe topmensen ingevuld.

Daarnaast worden er vaker externe adviseurs aangetrokken op het gebied van innovatie en digitalisering, om ervoor te zorgen dat het familiebedrijf ook in de toekomst levensvatbaar blijft. Steeds meer familiebedrijven halen bovendien specialistische toezichthouders van buiten, voor in de Raad van Commissarissen, het Raad van Toezicht of de Raad van Advies.

Essentieel daarbij is dat deze functionarissen goed kunnen samenwerken met de familie en rekening houden met de dynamiek van een familiebedrijf. Voor de familie is het essentieel dat ze de externe medewerker of adviseur vertrouwen geven en niet als een risico beschouwen. Goede afspraken over de eigenaarsvisie en de rol van de familie binnen het bestuur zijn daarbij essentieel.

Is dit een goede ontwikkeling? Ik zou zeggen van wel. De verwachting van experts is dat familiebedrijven die tijdig beginnen met de voorbereiding van bedrijfsoverdracht en tijdig externe adviseurs toelaten, de meeste overlevingskansen hebben.

Bel ons voor het inplannen van een afspraak of stel je vragen per e-mail. We komen er altijd zo snel mogelijk op terug.

Om die nieuwe mogelijkheden eens te verkennen nodigen we je uit om met ons in gesprek te gaan. Je kunt een gesprek inplannen met een van onze consultants.

Benieuwd wat Adviesgroep '88 voor je kan betekenen?